Nieuwe Gasketel wet

Op 1 april 2023 is de Gasketelwet in werking getreden. Vanaf dat moment mogen alleen nog gecertificeerde installatiebedrijven en monteurs werkzaamheden verrichten aan gebouwgebonden gasverbrandingstoestellen, zoals cv-ketels. Zowel het bedrijf als de monteur moeten over een Bewijs van Vakmanschap (CO-erkenning) beschikken.

De Gasketelwet is in het leven geroepen om de veiligheid van cv-ketels, geisers en boilers (gasverbrandingsinstallaties) te verbeteren en zo koolmonoxide ongevallen te verminderen. Haitsma is via keuringsinstantie KIWA gecertificeerd om deze werkzaamheden ook vanaf april uit te voeren. Vanwege verplichte uitgebreidere controles zijn wij meer tijd kwijt aan een onderhoudsbeurt, wat met zich meebrengt dat de kosten voor onderhouds- en service-contracten stijgen.

ro_covrij_xl_cmyk

Cookies

Op deze site gebruiken wij cookies.