Storing cv-ketel

 Heeft uw cv-ketel een storing? Dan moet dit snel worden opgelost. Voordat u een storing meldt is het handig om te weten wat de oorzaak van de storing is. Dit kunt u vaak zelf achterhalen en soms ook al meteen oplossen!

Wat te doen bij een cv-ketel storing?

Doorloop onderstaande stappen om te achterhalen wat de oorzaak is van de storing van uw cv-ketel:

 1. Zijn de zekeringen of stoppen in de meterkast nog intact en is de aardlekschakelaar nog aan?
 2. Controleer of de thermostaat werkt. Het kan namelijk zo zijn dat de batterijen op zijn. Er wordt dan geen signaal doorgegeven aan de cv-ketel.
 3. Controleer of de kamerthermostaat hoog genoeg staat. Als u een thermostaat met digitaal display heeft, controleer dan of er vreemde meldingen worden getoond. Zo ja, zoek in de handleiding op wat de melding betekent.
 4. Controleer of de (thermostaat)knoppen van de radiatoren open gedraaid zijn.
 5. Zijn er ergens lekkende warmwaterkranen?
 6. Is het extreem (koud) geweest? Dan kan het zijn dat de leidingen bevroren zijn geweest. Denkt u dat dit de oorzaak is geweest? Neem dan direct contact met ons op!

Controleer de cv-ketel zelf

Heeft u na bovenstaande stappen niets vreemds gevonden? Controleer dan de cv-ketel volgens onderstaande stappen:

 1. Controleer of de gaskraan open staat.
 2. Controleer of de stekker in het stopcontact zit.
 3. Heeft uw toestel een waakvlam? Controleer of deze nog brandt.
 4. Heeft uw toestel een display? Controleer dan of er een storing wordt gemeld. Zo ja, zoek in de handleiding of op de website van de fabrikant om wat voor storing het gaat. Vaak hebben de storingen te maken met de filter, de pomp of de brander/ontsteking.
 5. Is de waterdruk tussen 1,5 en 2 bar? Zo niet, dan kan het bijvullen van de cv-ketel een oplossing zijn.

Alles gecheckt?

Heeft u alles gecheckt maar geen reden voor de storing van uw cv-ketel gevonden? Druk dan op de resetknop (mits aanwezig) om de cv-ketel opnieuw op te starten. Als de installatie een vreemd geluid maakt kan het zijn dat u de cv-ketel moet ontluchten.

Komt u er zelf niet uit?

Komt u er zelf niet uit? Neem dan contact met ons op en wij achterhalen snel de oorzaak van de storing voor u.

Cookies

Op deze site gebruiken wij cookies.